Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

 

Bedrijfssurvey

 

Het project bedrijfssurvey startte in 2009. Na een voortraject van twee jaar is gebleken dat een bedrijfssurvey mogelijk is en extra informatie oplevert die nuttig is voor bestandschattingen. De onderzoeksschepen vangen het hele lengtebereik aan schol en tong en leveren voldoende informatie op om voor de meest recente jaren de bestandsschattingen te ijken. De lengte en leeftijdgegevens van tong en schol zijn belangrijk als input voor de bestandsschattingmodellen Een bedrijfssurvey zorgt voor meer vertrouwen bij de sector dan alleen  bestandsschattingen op basis van de onderzoekssurvey (BTS). Hoe de bestandsschatting werkt wordt uiteengezet in een brochure ‘Hoe werkt een bestandsschatting?’  

Uit het voortraject bleek dat een bedrijfssurvey drie voordelen heeft:

-                     Bestandsschattingen worden zekerder doordat commerciële schepen meer vis vangen. Door het doen van een bedrijfssurvey met commerciële schepen kunnen meer vissen bemonsterd en geteld worden. Een bedrijfssurvey zorgt voor meer vertrouwen in bestandsschattingen. Nadat een tijdserie van 5 jaar is opgebouwd kan deze vergeleken worden met de tijdseries van schol en tong van de BTS. Bij de start van het bedrijfssurvey traject is de verwachting uitgesproken dat beide tijdseries eenzelfde verloop moeten laten zien. In 2016 zal IMARES de vergelijking maken en deze rapporteren in een Nederlandstalig rapport.

-                     De opzet van een bedrijfssurvey kan zo worden gemaakt, dat de survey de hele Noordzee dekt. Wanneer de bedrijfssurvey de eerste jaren goed is verlopen kan deze na 2014-2015 uitgebreid worden met meerdere schepen en/of een groter gebied gaan dekken.

 

In 2011 is gestart met de Bedrijfssurvey met de bedoeling dit jaarlijks te herhalen. De uitkomsten van de bedrijfssurvey zullen pas na een datareeks van 5 jaar evnetueel gebruikt kunnen worden voor de bestandsschatting van schol en tong, die door de ICES WG on the Assessment of Demersal Stocks in de North Sea and Skagerrak wordt uitgevoerd. Het is daarom van belang dat de bedrijfssurvey minimaal tot en met 2015 uitgevoerd wordt. Ook na 2015 hopen we door te gaan met de bedrijfssurvey zodat dit een jaarlijks terugkerende survey wordt.

De gegevens van de Bedrijfssurvey zullen in 2016 worden gecommuniceerd naar de ICES werkgroep on the Assessment of Demersal Stocks in de North Sea and Skagerrak (WG NSSK).

 

Bedrijfssurvey 2012 -2013

 

 • Beschrijving project: Het uitvoeren van de Bedrijfssurvey in 2012 en 2013 om een datareeks op te bouwen zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor de bestandssschattingen.
 • Looptijd project:
 • Hoofdaanvrager: VisNed
 • Uitvoerende schepen 2012 en 2013: UK-45 en OD-1
 • Wetenschappelijke begeleiding: WUR|IMARES
 • Financiering: Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF)

 

Rapportages:

 

Bedrijfssurvey 2014 – 2015

 • Beschrijving project: Het uitvoeren van de Bedrijfssurvey in 2014 en 2015 om een datareeks op te bouwen zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor de bestandssschattingen. Na afloop van de bedrijfssurvey 2015 zal de toegevoegde waarde voor de bestandschattingen in vergelijking met de onderzoekssurvey (BTS) gerapporteerd worden.
 • Looptijd project:  1 juli 2013 - februari 2016
 • Hoofdaanvrager: VisNed
 • Uitvoerende schepen 2014: UK-45 en OD-1
 • Uitvoerende schepen 2015: UK-45, UK64 en OD-1
 • Wetenschappelijke begeleiding: WUR|IMARES
 • Financiering: Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF)

 

Rapportages:

 • Bedrijfssurvey 2014; rapport
 • Bedrijfssurvey 2015;
  • Bedrijfssurvey 2015
  • Conversie boomkor – pulsvisserij UK45 (Engelstalig)
  • Vergelijking Bedrijfssurvey – onderzoekssurvey (verwachting maart 2015)

Rapportages: