Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

 

Innovatieve Discardsvermindering in de praktijk

Looptijd project:                     1 september 2012 – 31 augustus 2015


Hoofdaanvrager:


VisNed

Wetenschappelijke begeleiding:

WUR/IMARES
Financiering:                          
Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF)


VisNed is gestart met het project Innovatieve discardvermindering in de praktijk in 2012. Doel van het project was een aantal discardverminderende maatregelen te onderzoeken voor toepassing in de praktijk.

Concreet is er in het eerste jaar is een variant op de scheidingspanelen zoals ontwikkeld binnen een project van de PO Texel getest door de UK45.

Gedurende 3 weken in juni/juli 2013 is door de UK45 een nieuw type kuil en vangstscheidingspaneel onderzocht. Door IMARES zijn de resultaten in een rapportage vastgelegd. Vervolgtesten en -onderzoek met vangstscheidingspanelen zijn vervolgens uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de CVO in een apart subsidieproject Netinnovatie.

Daarnaast is het eerste jaar is  met name gebruikt om samen met de Belgische rederijen de mogelijkheden voor discardvermindering te bespreken met het oog op de aanlandplicht. In totaal hebben 5 bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij een nadrukkelijke rol voor de onderzoeksinstituten IMARES en ILVO ingeruimd was. Om een aantal ideeën van het ILVO te beoordelen voor de Nederlandse visserij zijn Jaap Albregtse en Teun van Dam met het onderzoeksschip van het ILVO, de Belgica, meegewerkt. Verslagen hiervan zijn gepubliceerd in Visserijnieuws.

De bijeenkomsten hebben geleid tot een structuur van mogelijke maatregelen en gewenst onderzoek die in samenwerking met de Nederlandse Vissersbond zijn vastgelegd in:

- Een houtskoolschets van mogelijke innovatie en onderzoeksprojecten projecten gericht op de aanvraagperiode voor de aanlandplicht.

- Een uitvoeringsagenda voor de aanlandplicht waarin ook maatregelen zijn opgenomen gericht op het realiseren van gedragsveranderingen van de visserij-ondernemers.

De verdere uitvoering hiervan is in CVO-verband opgepakt.

Binnen het project IDV zijn de volgende punten uit de inventarisatie opgepakt:

1. Verkennen van beloningssysteem/geografische maatregelen zoals RTC's

2. De mogelijkheden om visserijgedrag en -techniek aan te passen in de praktijk

3. Wijzigingen van de technische maatregelen zoals de minimummaat