Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Op het beleidsterrein markt en duurzaamheid participeert VisNed in certificeringstrajecten en geeft ze invulling aan de taken die voor PO’s voortvloeien uit de EU gemeenschappelijke marktordening. ook participeert VisNed in het Nederlands Visburo, dat namens de Nederlandse vissector communiceert over vis en visserij