Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Puls Hoe nu verder? Een vooruitblik

vrijdag 19 januari 2018

Het duurt nog een hele tijd eer er een nieuwe verordening Technische Maatregelen komt. Immers hierover moeten de Europese Commissie, de Raad van ministers en Europees Parlement in de zgn, Trilogen overeenstemming bereiken. Daarin wordt uiteindelijk ook pulsvisserij geregeld. Voor de pulsvissers is het daarom vooralsnog ‘business as usual’. Maar niet helemaal. Meer dan tot nu toe moet er voor gezorgd worden dat het onderzoek volle vaart blijft houden. Maar ook moeten er goede werkafspraken gemaakt en nagekomen worden met onze Noordzee collega’s.

Het was natuurlijk een hele schok, die onbegrijpelijke beslissing van 400 Europarlementariërs. Maar nu we van de eerste schrik bekomen zijn kijken we vooruit. Onze hoop is gevestigd op de inzet van de Nederlandse regering. Dat is voor een deel een proces van stille diplomatie. En daar laten wij het bij.

Maar nu is wel het moment om als kottersector veerkracht en positiviteit te tonen. Om te laten zien dat puls een toekomstgericht vistuig is, een duurzaam alternatief om tong te vangen. Vissers als duurzame voedselvoorzieners.

Medewerking aan onderzoek verlenen moet hoogste prioriteit hebben

Er loopt tot 2019 een onderzoeksprogramma. Dat moet kunnen aantonen hoe duurzaam de pulstechniek is. Hoe meer gegevens er zijn, des te beter het is. Daarom gaan we als VisNed en NVB de komende periode onze onderzoeksactiviteiten intensiveren. Niet alleen op pulstechniek en monitoring van vangsten en verspreidingsgebied. Maar ook op selectiviteit en overleving. En op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De hele sector moet nu echt goed mee werken. Laat niet enkelen de kastanjes uit het vuur halen, maar zeg gewoon JA als er een beroep op u gedaan wordt! Of beter nog, vraag aan het VisNed-secretariaat wat u kunt bijdragen. Voor dit extra onderzoek zijn meer financiële middelen nodig. Vandaar wordt nu tussen de visserijorganisaties/PO’s overlegd om de heffing voor onderzoek te verhogen naar 10 €cent per kg tong. Op korte termijn wordt hierover besloten en ontvangen de vissers bericht.

Afspraken met Engelse sector nakomen en niet ter discussie stellen

Nu het Europese Parlement zo’n negatieve beslissing heeft genomen is de boosheid bij vissers en bestuurders enorm. En dat is zacht uitgedrukt. Zeker omdat er ook een paar zeer uitgesproken, om niet te zeggen onbeschofte, Engelse staand-want-vissers meegedaan hebben in de vuile campagne.

Heel anders dan het constructieve overleg wat we eind december hadden met de NFFO-vertegenwoordigers. De meer dan begrijpelijke woede leidt tot reacties die roepen om het opzeggen van de afspraken met de Britten. Maar dat moeten we niet doen. Want ten eerste is er nog geen verbod op puls en ten tweede is de aanstaande Brexit zeker. Daarom gaan we die afspraken tot nader order loyaal uitvoeren. Sterker nog, we werken nu aan een ingangsdatum van 15 februari, maar wij roepen al onze vissers op het gebied "Falls" met onmiddellijke ingang niet meer te bevissen!!

← Overzicht