Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Goede afspraken over aanpak problemen in de Belgische Kustzone

vrijdag 19 januari 2018

Er is veel aan de hand, maar we moeten eerst streven naar een gezamenlijke kennisbasis om aan effectieve en gedragen maatregelen te kunnen werken. En daar laten we geen gras over groeien.’ Aldus Pim Visser die verslag uitbracht over een belangrijk gesprek tussen vertegenwoordigers van de Belgische Rederscentrale, de Kustvissers verenigd in NetVISwerk en de Belgische Sportvissers, met name de vereniging “Deltavissers’. Ook het ILVO was bij dat gesprek aanwezig.

Volgende week zal een kleine groep bestaande uit Hans Polet van ILVO, Emiel Brouckaert van de Belgische Rederscentrale en Pim Visser een opzet maken voor de bouw van deze gezamenlijke kennisbasis. Dat plan van aanpak zal dan begin februari met de grotere groep in overleg genomen worden. Een mooi resultaat van een zeer open, eerlijk en constructief overleg vorige week in Yerseke.

De kennisbasis is nodig om maatregelen te kunnen nemen waarbij we bescherming van kwetsbare gebieden beter kunnen bezien en waarmee we paaigronden zullen beschermen. Ook is er behoefte aan een ‘no take zone’ als referentiegebied, vergelijkbaar met de 10% gebieden in het Vibeg akkoord.

In toenemende mate werd de Nederlandse kottersector op sociale media beschuldigd van het uitroeien van visbestanden voor de Belgische kust. In het najaar van 2017 hebben we daarover met onze bekenden in België contact opgenomen, wat resulteerde in een eerste overleg begin december tussen VisNed, Rederscentrale en ILVO.

Dat kleine vooroverleg werd op 10 januari gevolgd door een rondetafelgesprek in grotere kring op het Mosselkantoor in Yerseke. Dat was een goed gesprek. Meningen werden uitgewisseld en van beschuldigingen over en weer was geen sprake. Ook werden misverstanden uit de weg geruimd. Zo spraken we af dat wij consequent illegale visserij als ‘stroperij’ zullen formuleren en dat we een duidelijk verschil maken tussen oprechte ‘sportvissers’ en illegale ‘stropers’.

← Overzicht