Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

‘Verplichte’ Zone melding in Franse Wateren

vrijdag 19 januari 2018

Bij een aantal kanaalvissers hebben Franse controleurs aangegeven dat ze na een vertrekbericht uit de haven (DEP) ook een melding willen ontvangen dat het schip een Effort Zone invaart (COE). Voorheen hoefde dit alleen te gebeuren als op zee een Zone gepasseerd werd omdat je bij vertrek uit een haven altijd een Effort Zone binnenvaart. De Franse inspectie stelt zich echter zeer formeel op en vraagt de vissers nu ook om een Zone-melding te doen bij het vertrek uit, en aankomst in, een haven. Dit lijkt echter vooralsnog geen EU verplichting te zijn

In de praktijk betekent dit dat een schip dat uit een Franse haven vertrekt na het DEP bericht een Zone Entry bericht verstuurt (Catch On Entry). Bij terugkomst in de haven geeft dit ook weer extra administratieve handelingen omdat dan eerst een Zone Exit bericht wordt verstuurd (Catch On Exit) en vervolgens een aankomst bericht (RTP).

Meer specifiek moeten bij E-Catch de volgende handelingen worden verricht; Bij het aanmaken van een COE tijd van vertrek en positie van haven invullen, alleen zone binnenkomen (COE) aangevinkt en klik op het liniaaltje. Statistisch vak, vangstgebied en economische zone worden dan ingevuld en in geval van meerdere mogelijke opties een keuze maken. Effort zone invullen (is in dit geval optie B) en hoofd doelvissoort kiezen. Exporteer en verzend.

Bij binnenkomen dezelfde procedure maar alleen zone verlaten (COX) aanvinken. Een ander aandachtspunt is het PRN bericht (verwachte aankomst in haven). Als een PRN wordt verzonden en de vangst is nog niet geheel verwerkt wordt de FAR (Fishing Activity Report) die later verzonden wordt niet meegeteld in de vangst. Een praktische oplossing hiervoor is om in zo’n geval een correctie op het PRN bericht te verzenden.

Voor eventuele vragen over bovenstaande verwijzen wij naar Albert Hoekman van E-Catch, T: 0857774445, E:  a.hoekman@e-catch.eu

← Overzicht