Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij   

De onderstaande projecten zijn geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma "Perspectief voor een duurzame visserij" dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

VISNED is hoofdaanvrager van subsidie bij het Europees Visserijfonds voor de projecten Bedrijfssurvey en Innovatieve discardvermindering in de praktij.

 

VisNed is verder nauw betrokken bij de projecten van de CVO in het kader van de aanlandplicht. Voor een overzicht van deze projecten zie www.cvo-visserij.nl

 

Bedrijfssurvey 2012 tot en met 2015

Het project bedrijfssurvey startte in 2009. Na een voortraject van twee jaar is gebleken dat een bedrijfssurvey mogelijk is en extra informatie oplevert die nuttig is voor bestandschattingen. De onderzoeksschepen vangen het hele lengtebereik aan schol en tong en leveren voldoende informatie op om voor de meest recente jaren de bestandsschattingen te ijken. De lengte en leeftijdgegevens van tong en schol zijn belangrijk als input voor de bestandsschattingmodellen Een bedrijfssurvey zorgt voor meer vertrouwen bij de sector dan alleen  bestandsschattingen op basis van de onderzoekssurvey (BTS). Hoe de bestandsschatting werkt wordt uiteengezet in een brochure ‘Hoe werkt een bestandsschatting?’ 

Lees verder