Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Op het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening, is VisNed Noordzee breed actief op een flink aantal dossiers. Natura 2000; Windparken; Kaderrichtlijn Marien; Kabeltracés; Vaarroutes; Delfstoffenwinning.

 

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.